Par mums

SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” dibināta 1997.gada decembrī 21.decembrī, ar sākotnējo nosaukumu SIA „Inspekcija AMJ”. Sabiedrība ierakstīta LR UR Komercreģistrā 2002.gada 15.jūlijā ar nosaukumu SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ”, reģistrēta Latvijas zvērinātu revidentu asociācijā 2002.gada oktobrī ar licences numuru 13.

No 2005.gada februāra zvērināta revidenta sertifikātu Nr. 148 iegūst zvērināta revidenta Aladina Sproģa palīgs Māris Biernis, vienlaicīgi kļūstot par partneri un auditorfirmas valdes priekšsēdētāju.

Sabiedrības dibinātāji un partneri: Aladins Sproģis, zvērināts revidents,

sertifikāts Nr.35

Māris Biernis, zvērināts revidents,

sertifikāts Nr. 148

Aladins Sproģis – profesionāls grāmatvedis ar vairāk kā 40 gadu pieredzi grāmatvedības jomā, no tiem vairāk kā 30 bijis saistīts ar revīziju, zvērināts revidents no 1994.gada. Augstākā ekonomiskā izglītība

Māris Biernis – profesionāls grāmatvedis no 1996.gada, auditora – konsultanta darba stāžs no 1997.gada, zvērināts revidents no 2005.gada. Sociālo zinātņu maģistra grāds saimnieciskās darbības uzskaitē, kontrolē, analīzē.

Sabiedrības valde: Māris Biernis – valdes priekšsēdētājs,

Aladins Sproģis – valdes loceklis,

Ieva Bierne – valdes locekle.

Katrs valdes loceklis ir ar tiesībām pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi

Sākot no 2007.gada jūnija sabiedrība paplašina savu darbību ne tikai audita jomā, bet aktīvi sāk piedāvāt klientiem finanšu un vadības grāmatvedības pakalpojumus, apkalpojot mazas un vidējas komercsabiedrības, biznesa konsultācijas.

2007.gada oktobrī sabiedrības vadība pieņem lēmumu atvērt biroju Rīgā, Torņakalnā, kas izrādījās ļoti pareizs lēmums, jo ir gan ērta satiksme ar pilsētas centru ir laba infrastruktūra un klienti mūs apmeklējot var ļoti ērti un bez papildu samaksas novietot auto.

2007.gada decembrī veiksmīgi noslēdzoties sarunām ar Vācijas auditorfirmu AG „BPG” (Vācijas zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 1973. gada, starptautisko organizāciju „KRESTON” un Leading aliance biedrs), lai iegūtu Eiropas revidentu pieredzi, un paplašinātu savu profesionālo darbību, kopā ar vācu kolēģiem tiek nodibināta saistītā sabiedrība

SIA auditorfirma „BPG Baltic Inspekcija AMJ” zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 143.


SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” ir noslēdzis 24.11.2011 līgumu Nr. 41/LIAA/2011 ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par projekta „Partnerība biznesa konkurētspējai”(Projekta Nr.APA/1.3.1.1.1/10/02/017) īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds. SIA auditorfirma „Inspekcija AMJ” darbinieki piedalās 26.11.2012 – 27.11.2012 apmācībās Revidentu ziņojumu sagatavošana.

Audita cenas

Vai vēlaties zināt sev nepieciešamā gada pārskata audita cenas orientieri?
Lūdzu aizpildiet šai saitē atrodošos formu un mēs ar Jums sazināsimies visdrīzākā laikā!

Aizpildīt formu

Autorizācija

Piedāvājam klientiem ikdienai nepieciešamo veidlapu un formulāru paraugus, un citu svarīgu informāciju:
Lietotājs:   

Parole: